English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66929789-88793745
نمابر: 88793745
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان ونک چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه سپر پلاک 1
پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com
کد پستی: 1518716513
فرم کاندیداتوری

از اعضای پیوسته انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند که متقاضی کاندیداتوری هیئت مدیره انجمن می باشند دعوت به عمل می آید تا فرم کاندیداتوری را حداکثر تا تاریخ 1400/06/28از طریق پست الکترونیک دبیرخانه انجمن  Anjoman.probiotic@gmail.com ارسال نمایند.

 

با تشکر و احترام
دبیرخانه انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

فرم کاندیداتوری .docx